Organigrama si structura organizatorică

Organigrama Spitalului Orăsenesc Viseu de Sus

Atributiile spitalului

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Comitet Director
Manager
SERVICIUL RUNOS
STATISTICĂ SI INFORMATICĂ MEDICALĂ
COMPARTIMENT SSM-SU
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT MEDICAL
CPU
SECTII SI COMPARTIMENTE CU PATURI
MEDICINĂ INTERNĂ
CHIRURGIE GENERALĂ
PEDIATRIE
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
NEONATOLOGIE
ATI
ORL
OFTALMOLOGIE
DERMATO-VENEROLOGIE
BOLI INFECTIOASE
PLANIFICARE FAMILIALĂ
DISPENSAR TBC
CENTRUL DE SĂNĂTATE POIENILE DE SUB MUNTE
LABORATOARE PARACLINICE
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
AMBULATORII DE SPECIALITATE
CHIRURGIE GENERALĂ
DERMATO-VENEROLOGIE
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
PEDIATRIE
RECUPERARE MEDICALĂ FIZICĂ SI BALNEOLOGIE
NEUROLOGIE
PSIHIATRIE
FIZIOTERAPIE
MEDICINĂ INTERNĂ
FARMACIE
STERILIZARE
PUNCT TRANSFUZIE
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
BIROU FINANCIAR-CONTABIL
  SERVICIUL PAZA
  SERVICIUL ADMINISTRATIV
- Aprovizionare
- Bloc Alimentar
- Spalatorie
- Deservire posturi fixe
- Transport


Structura organizatorică a Spitalului Orăsenesc Viseu de Sus a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătătii Publice nr. 77/2007, astfel:

Nr. Denumirea sectiei Număr de paturi
 1. Medicină Internă, din care: 65
              Compartiment Neurologie 15
              Compartiment Cardiologie 10
 2. Pediatrie, din care: 35
              Compartiment Recuperare Pediatrică 5
              Compartiment Terapie Intensivă 5
 3. Chirurgie Generală, din care: 30
              Compartiment O.R.L. 7
              Compartiment Oftalmologie 4
 4. Obstetrică-Ginecologie 35
 5. Compartiment Neonatologie 15
 6. Compartiment Boli Infectioase 20
 7. Anestezie si Terapie Intensivă 16
 8. Compartiment Dermato-venerologie 5
 9. Compartiment Pneumologie 16
 10. Centru Primire Urgente  
 11. Centrul de Sănătate Poienile de sub Munte, din care: 15
              Medicină Internă 10
              Obstetrică-Ginecologie 5
              Centru Primire Urgente  

Atributiile spitalului

În cadrul atribuțiilor sale, spitalul asigură:

1. acordarea asistenței medicale în caz de urgență medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;
2. furnizarea tratamentului adecvat, respectarea condițiilor de prescriere a medicamentelor prevăzute de reglementările în vigoare;
3. efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale a bolnavilor ambulatori și spitalizați;
4. respecta criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale prstate și a activității desfășurate în cabinetul/laboratorul medical;
5. controlul medical și supravegherea medicală sistematică a tuturor categoriilor de bolnavi expuși unui risc crescut de îmbolnăvire;
6. ofera relații despre serviciile acordate precum și despre modul în care vor fi furnizate acestea și să acorde consilierea în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și al păstrării sănătății;
7. respecta confidențialitatea prestației medicale;
8. acorda servicii medicale de specialitate tuturor asiguraților, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
9. realizeaza condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecțiilor nozocomiale, protecția muncii și paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
10. asigurarea asistenței medicale și a funcționalității unității sanitare în perioade de calamități sau în alte situații cu caracter deosebit;
• nominalizarea secțiilor care trebuie să asigure asistență medicală de urgență;
• rezervarea unui număr corespunzător de paturi în care să poată fi internate, la necesitate, cazurile deosebite ce s-au ivit;
• asigurarea de echipe de gardă în măsură să acopere nevoile de asistență medicală;
• aprovizionarea permanentă a spitalului cu stocuri suplimentare de medicamente și alimente, dezinfectante, dezinsectante precum și cu alte materiale sanitare, completarea trusei de urgențe în mod deosebit;
• utilizarea rațională a mijloacelor de transport, îndeosebi a celor cu dublă tracțiune în vederea asigurării operativității aprovizionării unității și transportului medical de urgență;
• verificarea zilnică a stocurilor de medicamente și materiale sanitare luând măsuri pentru completarea lor;
• organizarea, de comun acord cu organele, a unor puncte sanitare și posturi de prim ajutor, care să acționeze pe perioda calamităților;
• informarea Autoritatii de Sănătate Publică prin orice mijloace despre orice eveniment sanitar apărut;
• utilizarea tuturor cadrelor medicale prin sectorizarea teritoriului;
• urmărirea permanentă a instalațiilor și a rețelei de aprovizionare cu apă potabilă;
• aprovizionarea laboratorului de analize medicale cu materiale de recoltare, medii de cultură, substanțe dezinfectante și dotarea cu mijloace de transport pentru intervenții imediate în zonele afectate;
• întocmirea unui plan propriu de asistență în caz de calamități;
• interzicerea navetismului personalului medico-sanitar în această perioadă;
• acoperirea tuturor posturilor vacante cu cadre medico-sanitare din zona calamitată;
• imunizarea antitifică după schema rapidă; soanelor care se rănesc în timpul acțiunilor de salvare - evacuare;
• deparatizarea preventivă cu insecticide pulbere a focarelor de parazitism în evidență;
• dezinfecția continuă a latrinelor cu soluție de var cloros 5%;
• dezinfecția permananetă a surselor de apă potabilă;
• controlul condițiilor de transport, păstrare și pregătire a alimentelor;
• organizarea unor acțiuni de control sanitar, punându-se accent pe:
    * urmărirea permanentă a instalațiilor și a rețelei de aprovizionare cu apă potabilă și a operațiunilor de tratare a acesteia;
     * intensificarea măsurilor de prevenire a infecțiilor interioare;
     * aprovizionarea Farmaciei cu stocuri suplimentare de medicamente, materiale sanitare, dezinfectante specifice desfășurării acțiunilor profilactice de masă;
     * stabilirea și aplicarea măsurilor de prevenire a pagubelor materiale ce ar putea fi favorizate de situațiile de necesitate.
• anunțarea imediată a conducerii unității sanitare și a celorlalte cadre medicale ale unității;
• mobilizarea a întregului personal existent în acel moment în unitate pentru primirea, trierea și îngrijirea accidentaților;
• organizarea comandamentului central pe unitate în care vor fi incluși factorii de conducere cu adresa și numărul de telefon;
• aprovizionarea cu alimente, asigurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților, revizuirea instalațiilor activității PCI;
• constituirea echipelor ce vor funcționa în spital cel puțin 24 ore. 11. depozitarea și difuzarea medicamentelor precum și distribuirea instrumentarului și a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare;
12. controlul și urmărirea calității medicamentelor în vederea ridicării eficienței tratamentelor, evitarea riscului terapeutic și a fenomenelor adverse, informarea și documentarea în domeniul medicamentelor;
13. stabilirea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă, a influenței acestora asupra stării de sănătate a populației și controlul aplicării normelor de igiena;
14. efectuarea de analize și anchete medico-sociale pentru cunoașterea unor aspecte particulare ale stării de sănătate;
15. desfășurarea de activități proprii de cercetare potrivit posibilităților de dotare și încadrare;
16. informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii și evoluției acesteia, în scopul eficienței tratamentului aplicat;
17. crearea unor ambianțe plăcute, asigurarea unei alimentații corespunzătoare afecțiunii, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ precum și servirea mesei în condiții de igienă;
18. promovarea acțiunilor privind educația sanitară a bolnavilor spitalizați și a populației în general;
19. asigurarea continuității asistenței medicale prin serviciul de gardă stabilit pe specialități.