Data modificării:

Informații Pacient

SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Informații Pacient

Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus oferă servicii medicale de specialitate atât în sistemul de asigurări de sănătate cât și în sistem privat, oferind profesionalism și calitate

Documente la internareÎn cadrul Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus se pot interna asigurați aparținând tuturor caselor de asigurări de sănătate, iar actele necesare la internarea în spital în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt:

 • 1. Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare de la medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriu sau scrisoare medicală emisă de medici cu indicație de revenire pentru internare;
 • 2. Act de identitate:
  • - pentru cetățeni români: buletin/carte de identitate;
  • - pentru cetățeni străini: pașaport/act de identitate cu fotografie, card european de asigurări de sănătate, eventual permis de ședere;
  • - pentru copii: certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani.
 • 3. Cardul național de sănătate (neprezentarea cardului național de sănătate atrage obligația pacientului de a achita contravaloarea tuturor serviciilor medicale de care a beneficiat în cadrul clinicii);
 • 4. Documente suplimentare, după caz:
  • - pentru angajaţi: adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordate în ultimele 12/24 luni, anterioare internării;
  • - pentru pensionari: ultimul cupon de pensie.
 • 5. Eventuale documente medicale (bilet de externare, tratament medical, investigații paraclinice etc).

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în programul național de imunizari, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus oferă servicii medicale de specialitate în sistem privat, fără ca pacientul să fie asigurat, acesta trebuind să achite, în acest caz, integral contravaloarea serviciilor medicale de specialitate prestate în cadrul clinicii medicale.

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare