Data modificării:

Rambursarea Cheltuielilor

SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Rambursarea Cheltuielilor

Asiguraţii care suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, pe perioada internării, în baza documentelor medicale întocmite de medicul curant, avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, pot solicita rambursarea acestor cheltuieli

Metodologia de Rambursare a Cheltuielilor


Pentru a beneficia de rambursarea cheltuielor trebuie să respectați Metodologia de rambursare a cheltuielilor efectuate de către asigurați pe perioada internării în cadrul Spitalului Orăşenesc Vişeu de Sus.

  1. Pacientul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate se află internat în cadrul Spitalului Orăşenesc Vişeu de Sus;
  2. Pacientul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate are dreptul să beneficieze, la recomandarea medicului curant, de medicamente, materiale sanitare sau alte investigații prevăzute de Contractul-cadru, care nu sunt disponibile în spital;
  3. Nu vor fi decontate medicamente care sunt adjuvante terapiei de bază (vitamine, suplimente alimentare, tonice etc.) precum și medicamentele din aceeași clasă farmacologică sau cu același DCI (denumirea comună internațională) existente în farmacia spitalului la momentul eliberării prescripției;
  4. Medicul curant în urma verificării și constatării lipsei medicamentelor, materialelor sanitare din farmacie sau magazia spitalului va înștiința pacientul de lipsa acestora. Cu acceptul pacientului va face un referat de necesitate privind medicamentele sau materialele sanitare necesare tratării bolnavului care va fi avizat de medical șef de secție;
  5. Medicul șef de secție după ce își dă avizul favorabil pe referatul de necesitate îl înaintează la managerul unității care la rândul sau va da aprobarea pentru ca bolnavul sau aparținătorii acestuia să achiziționeze medicamentele sau materialele sanitare necesare tratării pacientului;
  6. Pacientul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în urma acceptului managerului clinicii, va proceda la achiziția celor specificate în referatul de necesitate aprobat;
  7. Pacientul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate va solicita factură de la farmacie după care va întocmi o cerere de rambursare a cheltuielilor către manager la care va anexa referatul de necesitate, factura și bonul fiscal eliberat de farmacia de unde s-a făcut achiziția.

Cererea va conține în mod explicit numele și prenumele pacientului, adresa și numărul de telefon pentru a fi contactat despre momentul când poate să ridice suma de bani de la casieria unității.

Cardul Național de Asigurări de Sănătate

Începând cu 1 mai 2015 este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis Cardul Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital


mai multe detalii


Drepturile și Obligațiile Asiguraților

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru, în colaborare cu organizațiile implicate


mai multe detalii


Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare