Data modificării:

Informații Spitalizare

INFO PACIENT

Informații Spitalizare

Pacienții indiferent de specialităţile medicale sau chirurgicale cărora li se adresează, pacienţii care necesită internare pot beneficia de îngrijire şi asistenţă medicală în cadrul departamentului cu paturi, în regim de spitalizare continuă sau spitalizare de zi

Informații Internare

Pacienții ca urmare a unor deteriorări ale stării de sănătate solicită servicii medicale spitalicești, atât în spitalizare continuă cât și în spitalizare de zi, cu respectarea regulamentul privind pacienții tratați în cadrul unității sanitare private

Informații Externare

Pacienții care au beneficiat de servicii medicale spitalicești, atât în spitalizare continuă cât și în spitalizare de zi, ca urmare ameliorării stării de sănătate sunt exterenați de către medicul curant sau se pot externa la cerere

Informații Asigurare

Unitatea noastră oferă servicii medicale tuturor persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate, asigurați ai oricărei case de asigurări sociale de sănătate, dacă persoana are calitatea de asigurat

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare