Data modificării:

Spitalului Orăşenesc Vişeu de Sus

Spitalului Orăşenesc Vişeu de Sus

Misiunea și Viziunea

Misiune

Spitalul Orașenesc Vișeu de Sus este spital local public cu 212 paturi, a cărui misiune este aceea de a furniza servicii medicale de calitate superioară, în specialitățile existente, tuturor pacienților ce se prezintă în această unitate, în principal celor din zona arondată.


Viziune

Spitalul Orașenesc Vișeu de Sus își propune să-și consolideze poziția de furnizor de servicii medicale în zonă. În același timp, Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus își propune să îmbunătățească permanent calitatea actului medical prestat, în acord cu standardele impuse de legislația specifică în domeniu. Spitalul Orașenesc Vișeu de Sus își propune respectarea următoarelor principii:
  • legalitatea acțiunilor întreprinse;
  • respectarea dreptului populației de a beneficia de servicii medicale;
  • garantarea calității și siguranței actului medical;
  • accesul neingradit la serviciile medicale oferite;
  • competența profesională a personalului și încurajarea dezvoltării acesteia;
  • transparența decizională.

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare