Acte necesare pentru internare

Pentru a putea beneficia gratuit de asistenta medicală spitalicească aveti obligatia ca la internare să prezentati următoarele acte:

Nr. Tip pacient si acte necesare la internare
 1 PENTRU PACIENTII CRONICI PROGRAMATI
              - Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul de specialitate clinică;
              - Carte de identitate sau Buletin de identitate;
              - Cardul national de sănătate sau Adeverinta inlocuitoare de card national de sănătate doar pentru persoanele peste 18 ani;
              - Certificat de nastere pentru minorii sub 14 ani;
              - Acte doveditoare a calitatii de asigurat: adeverinta de salarizare cu mentionarea ultimului ordin de plata a virarii contributiei; cupon de pensie (nu mai vechi de 2 luni); adeverinta de elev sau student; adeverinta de somaj sau adeverinta ca este dependent social de la primarie etc.
 2 PENTRU PACIENTII INTERNATI DE URGENTĂ
              - Bolnavii trebuie sa prezinte actele mai sus mentionate in cel mult 4 zile de la internare;
              - Bolnavii care nu au calitatea de asigurat si se interneaza de urgenta beneficiaza de asistenta medicala necesara, iar la externare se stabileste de Comisia Medicală numărul de zile care au constituit internarea de urgentă, restul zilelor urmând sa fie achitate de către pacient.
 3 FOARTE IMPORTANT! FARA ACTELE DOVEDITOARE A CALITATII DE ASIGURAT PACIENTUL ESTE OBLIGAT SA PLATEASCA SPITALIZAREA!