Bugetul de venituri si cheltuieli

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orăsenesc Viseu de Sus aprobat pe anul 2007 (în mii lei).

Nr.
crt.
Capi-
tol
Sub-
cap.
Para-
graf
Denumirea
indicatorilor
Prevederi
anuale
Trim.
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
A B C D E 1 2 3 4 5
1 TOTAL VENITURI PROPRII 8.900,0 2.136,0 2.225,0 2.225,0 2.314,0
2 I. VENITURI CURENTE 8.640,8 2.073,8 2.160,2 2.160,2 2.246,6
3 C. VENITURI NEFISCALE
4 30.1 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE
5 05 Venituri din concesiuni și închirieri
6 50 Alte venituri din proprietate
7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII
8 33.1 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 8.490,8 2.037,8 2.122,7 2.122,7 2.207,6
9 08 Venituri din prestări de servicii
10 16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă
11 20 Venituri din cercetare
12 21 Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 8.450,0 2.028,0 2.112,5 2.112,5 2.197,0
13 50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități **) 40,8 9,8 10,2 10,2 10,6
14 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE 0,0
15 01 Donații și sponsorizări 0,0
16 50 Alte transferuri voluntare
17 05 Alte transferuri voluntare
18 II. VENITURI DIN CAPITAL
19 39.1 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
20 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
21 04 Venituri din privatizare
22 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
23 IV. SUBVENȚII
24 42.10 Subvenții de la bugetul de stat 259,2 62,2 64,8 64,8 67,4
25 11 Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale
26 Programe naționale de sănătate 35,7 8,6 8,9 8,9 9,3
27 Investiții, in condițiile legii
28 Reparații capitale
29 Acțiuni sanitare 223,5 53,6 55,9 55,9 58,1
30 Aparatură medicală de inaltă performantă
31 Alte cheltuieli
32 43.10 Subvenții de la alte administrații
33 09 Subvenții pentru instituții publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuțiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool
34 10 Subvenții de la bugetele locale pentru spitale
35 Infrastructură sanitară
36 Programe naționale de sănătate
38 II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4) 8.900,0 2.136,0 2.225,0 2.225,0 2.314,0
39 01. CHELTUIELI CURENTE 8.640,8 2.073,8 2.160,2 2.160,2 2.246,6
40 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.013,0 1.443,1 1.503,3 1.503,3 1.563,4
41 01 Cheltuieli salariale in bani 4.290,0 1.029,6 1.072,5 1.072,5 1.115,4
42 01 Salarii de bază 2.674,0 641,8 668,5 668,5 695,2
43 02 Salarii de merit
44 03 Indemnizații de conducere 46,0 11,0 11,5 11,5 12,0
45 04 Spor de vechime 458,0 109,9 114,5 114,5 119,1
46 05 Sporuri pentru condiții de munca 280,0 67,2 70,0 70,0 72,8
47 06 Alte sporuri 490,0 117,6 122,5 122,5 127,4
48 07 Ore suplimentare 128,0 30,7 32,0 32,0 33,3
49 08 Fond de premii 200,0 48,0 50,0 50,0 52,0
50 09 Prima de vacanța
51 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
52 11 Fond aferent plații cu ora 14,0 3,4 3,5 3,5 3,6
53 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații
54 13 Indemnizații de delegare
55 14 Indemnizații de detașare
56 15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă
57 16 Alocații pentru locuințe
58 30 Alte drepturi salariale in bani
59 02 Cheltuieli salariale in natură 486,0 116,6 121,5 121,5 126,4
60 01 Tichete de masă 486,0 116,6 121,5 121,5 126,4
61 02 Norme de hrană
62 03 Uniforme si echipament obligatoriu
63 04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
64 05 Transportul la și de la locul de munca
65 30 Alte drepturi salariale in natură
66 03 Contribuții 1.237,0 296,9 309,3 309,3 321,6
67 01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 837,0 200,9 209,3 209,3 217,6
68 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 86,0 20,6 21,5 21,5 22,4
69 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 257,0 61,7 64,3 64,3 66,8
70 04 Contribuții de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 21,0 5,0 5,3 5,3 5,5
71 05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați
72 06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 36,0 8,6 9,0 9,0 9,4
73 07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 11,0 2,6 2,8 2,8 2,9
74 20 TITLUL II BUNURIȘI SERVICII 2.597,8 623,5 649,5 649,5 675,4
75 01 Bunuri și servicii 1.056,0 253,4 264,0 264,0 274,6
76 01 Furnituri de birou 24,0 5,8 6,0 6,0 6,2
77 02 Materiale pentru curățenie 28,0 6,7 7,0 7,0 7,3
78 03 Iluminat, incălzit și forță motrică 700,0 168,0 175,0 175,0 182,0
79 04 Apă, canal si salubritate 90,0 21,6 22,5 22,5 23,4
80 05 Carburanți si lubrifianți 24,0 5,8 6,0 6,0 6,2
81 06 Piese de schimb 50,0 12,0 12,5 12,5 13,0
82 07 Transport 20,0 4,8 5,0 5,0 5,2
83 08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
84 09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 48,0 11,5 12,0 12,0 12,5
85 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare 42,0 10,1 10,5 10,5 10,9
86 02 Reparații curente 282,8 67,9 70,7 70,7 73,5
87 03 Hrană 436,0 104,6 109,0 109,0 113,4
88 01 Hrană pentru oameni 436,0 104,6 109,0 109,0 113,4
89 02 Hrană pentru animale
90 04 Medicamente și materiale sanitare 685,0 164,4 171,3 171,3 178,1
91 01 Medicamente 500,0 120,0 125,0 125,0 130,0
92 02 Materiale sanitare 150,0 36,0 37,5 37,5 39,0
93 03 Reactivi 20,0 4,8 5,0 5,0 5,2
94 04 Dezinfectanți 15,0 3,6 3,8 3,8 3,9
95 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 70,0 16,8 17,5 17,5 18,2
96 01 Uniforme si echipament 5,0 1,2 1,3 1,3 1,3
97 03 Lenjerie si accesorii de pat 35,0 8,4 8,8 8,8 9,1
98 30 Alte obiecte de inventar 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
99 06 Deplasări, detașări, transferări 8,0 1,9 2,0 2,0 2,1
100 01 Deplasări interne, detașări, transferări 8,0 1,9 2,0 2,0 2,1
101 02 Deplasări in strainatate
102 09 Materiale de laborator
103 10 Cercetare-dezvoltare
104 11 Cărti, publicații si materiale documentare
105 12 Consultanța si expertiză
106 13 Pregatire profesională 5,0 1,2 1,3 1,3 1,3
107 14 Protecția muncii 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
108 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului
109 30 Alte cheltuieli 53,0 12,7 13,3 13,3 13,8
110 01 Reclamă și publicitate
111 03 Prime de asigurare non-viață
112 04 Chirii
113 09 Executarea silită a creanțelor bugetare
114 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 53,0 12,7 13,3 13,3 13,8
115 30 TITLUL III DOBÂNZI
116 03 Alte dobânzi
117 05 Dobânzi la operațiunile de leasing
118 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
119 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
120 01 Active fixe (inclusiv reparații capitale) 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
121 01 Construcții
122 02 Mașini, echipamente si mijloace de transport
123 03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
124 30 Alte active fixe
125 din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE
126 02 Masini, echipamente si mijloace de transport
127 03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale
128 30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale)
129 Din cheltuieli totale:
131 66.10 SĂNĂTATE
132 04 Servicii medicale ambulator
133 02 Asistență medicală pentru specialitați clinice
134 05 Asistența medicală in centre multifuncționale
135 50 Alte servicii medicale ambulatorii
136 06 Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi
137 01 Spitale generale 8.640,8 2.073,8 2.160,2 2.160,2 2.246,6
138 06 Sanatorii balneare și de recuperare
139 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate
140 50 Alte cheltuieli in domeniul sanatații
141 01 Activitati de ergaterapie in unitați sanitare
142 50 Alte instituții si acțiuni sanitare
143 II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile) 8.640,8 2.073,8 2.160,2 2.160,2 2.246,6
145 I. CHELTUIELI CURENTE 8.610,8 2.066,6 2.152,7 2.152,7 2.238,8
146 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.013,0 1.443,1 1.503,3 1.503,3 1.563,4
147 01 Cheltuieli salariale in bani 4.290,0 1.029,6 1.072,5 1.072,5 1.115,4
148 01 Salarii de bază 2.674,0 641,8 668,5 668,5 695,2
149 02 Salarii de merit 0,0
150 03 Indemnizații de conducere 46,0 11,0 11,5 11,5 12,0
151 04 Spor de vechime 458,0 109,9 114,5 114,5 119,1
152 05 Sporuri pentru condiții de munca 280,0 67,2 70,0 70,0 72,8
153 06 Alte sporuri 128,0 30,7 32,0 32,0 33,3
154 07 Ore suplimentare 200,0 48,0 50,0 50,0 52,0
155 08 Fond de premii 0,0
156 09 Prima de vacanță 0,0
157 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,0
158 11 Fond aferent plații cu ora 14,0 3,4 3,5 3,5 3,6
159 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații
160 13 Indemnizații de delegare
161 14 Indemnizații de detașare
162 15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă
163 16 Alocații pentru locuințe
164 30 Alte drepturi salariale in bani
165 02 Cheltuieli salariale in natură 486,0 116,6 121,5 121,5 126,4
166 01 Tichete de masa 486,0 116,6 121,5 121,5 126,4
167 02 Norme de hrana 0,0
168 03 Uniforme si echipament obligatoriu
169 04 Locuință de serviciu folosită de salariat si familia sa
170 05 Transportul la și de la locul de muncă
171 30 Alte drepturi salariale in natură
172 03 Contribuții 1.237,0 296,9 309,3 309,3 321,6
173 01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 837,0 200,9 209,3 209,3 217,6
174 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 86,0 20,6 21,5 21,5 22,4
175 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 257,0 61,7 64,3 64,3 66,8
176 04 Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes. 21,0 5,0 5,3 5,3 5,5
177 05 Prime de asigurare viață platite de angajator pentru angajați 0,0
178 06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 36,0 8,6 9,0 9,0 9,4
179 07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 11,0 2,6 2,8 2,8 2,9
180 20 TITLUL II BUNURIȘI SERVICII 2.597,8 623,5 649,5 649,5 675,4
181 01 Bunuri și servicii 1.056,0 253,4 264,0 264,0 274,6
182 01 Furnituri de birou 24,0 5,8 6,0 6,0 6,2
183 02 Materiale pentru curățenie 28,0 6,7 7,0 7,0 7,3
184 03 Iluminat, incălzit și forță motrică 700,0 168,0 175,0 175,0 182,0
185 04 Apă, canal si salubritate 90,0 21,6 22,5 22,5 23,4
186 05 Carburanți si lubrifianți 24,0 5,8 6,0 6,0 6,2
187 06 Piese de schimb 50,0 12,0 12,5 12,5 13,0
188 07 Transport 20,0 4,8 5,0 5,0 5,2
189 08 Poștă, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
190 09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 48,0 11,5 12,0 12,0 12,5
191 30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 42,0 10,1 10,5 10,5 10,9
192 02 Reparații curente 282,8 67,9 70,7 70,7 73,5
193 03 Hrană 436,0 104,6 109,0 109,0 113,4
194 01 Hrană pentru oameni 436,0 104,6 109,0 109,0 113,4
195 02 Hrană pentru animale 0,0
196 04 Medicamente și materiale sanitare 0,0
197 01 Medicamente 0,0
198 02 Materiale sanitare 0,0
199 03 Reactivi 0,0
200 04 Dezinfectanți 0,0
201 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,0
202 01 Uniforme si echipament 0,0
203 03 Lenjerie si accesorii de pat 0,0
204 30 Alte obiecte de inventar 0,0
205 06 Deplasări, detașări, transferări 0,0
206 01 Deplasări interne, detașari, transferări 0,0
207 02 Deplasări in strainatate 0,0
208 09 Materiale de laborator
209 10 Cercetare-dezvoltare 0,0
210 11 Carți, publicații si materiale documentare 0,0
211 12 Consultanță si expertiză 0,0
212 13 Pregatire profesională 0,0
213 14 Protecția muncii 0,0
214 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,0
215 30 Alte cheltuieli 0,0
216 01 Reclamă și publicitate
217 03 Prime de asigurare non-viață
218 04 Chirii
219 09 Executarea silită a creanțelor bugetare
220 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 0,0
221 30 TITLUL III DOBÂNZI 0,0
222 03 Alte dobânzi
223 05 Dobânzi la operațiunile de leasing
224 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
225 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
226 01 Active fixe (inclusiv reparații capitale) 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
227 01 Construcții 0,0
228 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,0
229 03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale 30,0 7,2 7,5 7,5 7,8
230 30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) 0,0
231 din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE
232 02 Masini, echipamente si mijloace de transport
233 03 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale
234 30 Alte active fixe(exclusiv reparatii capitale)
235 DIN CHELTUIELI TOTALE:
237 66.10 SĂNĂTATE
238 04 Servicii medicale ambulator
239 02 Asistența medicală pentru specialitați clinice
240 05 Asistentă medicală in centre multifuncționale
241 50 Alte servicii medicale ambulatorii
242 06 Asistență medicală in unități sanitare cu paturi
243 01 Spitale generale
244 06 Sanatorii balneare și de recuperare
245 10 Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală in sănătate
246 50 Alte cheltuieli in domeniul sănătații
247 01 Activitați de ergoterapie in unitați medico-sanitare
248 50 Alte instituții și acțiuni sanitare
249 II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT*** 259,2 62,2 64,8 64,8 67,4
251 01.CHELTUIELI CURENTE 259,2 62,2 64,8 64,8 67,4
252 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 153,0 36,7 38,3 38,3 39,8
253 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 106,2 25,5 26,6 26,6 27,6
254 70 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
256 DIN CHELTUIELI TOTALE: 259,2 62,2 64,8 64,8 67,4
257 SĂNĂTATE 259,2 62,2 64,8 64,8 67,4
258 04 Servicii medicale ambulator 162,0 38,9 40,5 40,5 42,1
259 02 Asistență medicală pentru specialitați clinice
260 05 Asistență medicală in centre multifuncționale
261 50 Alte servicii medicale ambulatorii
262 06 Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi 97,2 23,3 24,3 24,3 25,3
263 01 Spitale generale 97,2 23,3 24,3 24,3 25,3
264 06 Sanatorii balneare și de recuperare
265 II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ***
267 01. CHELTUIELI CURENTE
268 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
269 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
270 71 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
271 Din cheltuieli totale:
273 SANATATE
274 04 Servicii medicale ambulator
275 02 Asistență medicală pentru specialitați clinice
276 05 Asistentă medicală in centre multifuncționale
277 50 Alte servicii medicale ambulatorii
278 06 Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi
279 01 Spitale generale
280 06 Sanatorii balneare si de recuperare
281 II.4. CHELTUIELIDIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUȚIILE CU PRODUCEREA, IMPORTUL ȘI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN ȘI ALCOOL ***
282 01. CHELTUIELI CURENTE
283 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
284 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
285 71 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
286 Din cheltuieli totale:
288 SĂNĂTATE
289 04 Servicii medicale ambulator
290 02 Asistență medicală pentru specialitați clinice
291 05 Asistență medicală in centre multifuncționale
292 50 Alte servicii medicale ambulatorii
293 06 Asistență medicală in unitați sanitare cu paturi
294 01 Spitale generale
295 06 Sanatorii balneare si de recuperare
296 Excedent din anul curent
297 Deficit din anul curent
298 Excedent din anul precedent