Plan Strategic

Ca instituție reprezentativă în sistemului sanitar, spitalele trebuie să facă față unor provocari majore în privința rolului și locului lor în cadrul unui sistem de sănătate aflat într-o continuă reformă.

Restructurarea sanitară impune o nouă abordare în ceea ce privește unitațile furnizoare de servicii de sănătate, respectiv profesionalizarea serviciilor de management sanitar în vederea creșterii eficienței și calității actului medical, ca premisă a îmbunătățirii stării generale de sănătate a populației.

Presiunea externă, dar și cea internă, obligă spitalul la schimbări structurale, de eficiență, schimbări în volumul serviciilor și calitatea acestora, în siguranța îngrijirilor, în tehnologia folosită și în gradul de satisfacere a așteptărilor consumatorului de servicii medicale.

Aceste schimbari trebuie gândite de echipa managerială și cuprinse în planul strategic de dezvoltare a spitalului.

Planul strategic de dezvoltare al Spitalului Orasenesc Viseu de Sus