Misiune si viziune

Misiunea Spitalului Orasenesc Viseu de Sus

Spitalul Orasenesc Viseu de Sus este spital local public cu 212 paturi, a cărui misiune este aceea de a furniza servicii medicale de calitate superioară, în specialitățile existente, tuturor pacientilor ce se prezinta in aceasta unitate, in principal celor din zona arondata.

Viziunea Spitalului Orasenesc Viseu de Sus

Spitalul Orasenesc Viseu de Sus își propune să-si consolideze poziția de furnizor de servicii medicale in zona . În același timp, Spitalul Orasenesc Viseu de Sus își propune să îmbunătățească permanent calitatea actului medical prestat, în acord cu standardele impuse de legislatia specifica in domeniu. Spitalul Orasenesc Viseu de Sus isi propune respectarea urmatoarelor principii:
– legalitatea acțiunilor întreprinse;
– respectarea dreptului populației de a beneficia de servicii medicale;
– garantarea calității și siguranței actului medical;
– accesul neingradit la serviciile medicale oferite;
– competența profesională a personalului și încurajarea dezvoltării acesteia;
– transparența decizională.