Regulament de Organizare si Functionare

Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Orasenesc Viseu de Sus intregit cu fisa postului pentru toate categoriile de functii din spital si cu regulamentele specifice privind organizarea si functionarea anumitor sectoare de activitate, este aprobat de ordonatorul de credite ierarhic superior, respectiv de catre Consiliul Local al Orasului Viseu de Sus, si este adus la cunostinta salariatilor unitătii.

Regulament de Organizare si Functionare