Indicatori de performantă

Îndeplinirea indicatorilor de performantă asumati prin contractul de management, în trim. I 2007, precum si respectarea încadrării în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale si/sau bugetare pe anul 2006.

Nr. Denumirea indicator ↕ Propus Realizat
 1 Îndeplinirea atributiilor din contractul de management:
  1.1. Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor in trim. I 2007: RON, % sau valoare RON, % sau valoare
    Nr. pacienti externati total si pe sectii Nr. pacienti Nr. pacienti
    BOLI INFECT.-1011 925 213
    CHIRURGIE-2051 1.692 436
    DERMATO-VEN.-1071 305 71
    MEDICINA INTERNA-1171 2.955 813
    MEDICINA GEN.POIENI-1163 868 251
    NEONATOLOGIE-1202 515 101
    OBST.GIN.-2191 2.311 405
    PEDIATRIE-1262 1.985 503
    PNEUMOFTIZIOLOGIE-1301 144 23
    TOTAL 11.700 2.816
    Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie: Zile Zile
    BOLI INFECT.-1011 7,1 7,46
    CHIRURGIE-2051 5 4,5
    DERMATO-VEN.-1071 7,5 6,83
    MEDICINA INTERNA-1171 8,3 7,39
    MEDICINA GEN.POIENI-1163 6,92 6,6
    NEONATOLOGIE-1202 5,5 5,38
    OBST.GIN.-2191 5,5 5,81
    PEDIATRIE-1262 6,5 7,39
    PNEUMOFTIZIOLOGIE-1301 28,5 58,61
    Rata de utilizare a paturilor pe spital si fiecare sectie: Zile Zile
    BOLI INFECT.-1011 305 322,57
    CHIRURGIE-2051 270 265,79
    DERMATO-VEN.-1071 295 393,82
    MEDICINA INTERNA-1171 295 356,4
    MEDICINA GEN.POIENI-1163 300 448,22
    NEONATOLOGIE-1202 240 268,56
    OBST.GIN.-2191 280 272,37
    PEDIATRIE-1262 320 431,4
    PNEUMOFTIZIOLOGIE-1301 285 343,06
    TOTAL 300  
    Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de gardă 43,87% 34,19%
    Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati 65,41% 51,15%
    Procentul pacientilor cu interv. chir. din totalul pacientilor externati din sectiile de chirurgie 57,5% 31,91%
    Procentul pacientilor cu complicatii si comorbidităti din total pacienti externati 96% 99%
    Indicele de complexitate a cazurilor 0,633 0,6321
  1.2. Realizarea indicatorilor economico-financiari in trim. I 2007: % sau RON propus % sau RON realizat
    Executie bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat   26,55
    Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 1% 1%
    Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 65% 63%
    Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului 7,12% 4,49%
    Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii   0,2%
    Costul mediu pe zi spitalizare pe total si pe fiecare sectie 102,4 115,8
    ATI 219 253
    BOLI INFECT.-1011 85 95
    CHIRURGIE-2051 85 95
    DERMATO-VEN.-1071 88 99
    MEDICINA INTERNA-1171 105 118
    MEDICINA GEN.POIENI-1163 109 124
    NEONATOLOGIE-1202 91 103
    OBST.GIN.-2191 100 113
    PEDIATRIE-1262 84 94
    PNEUMOFTIZIOLOGIE-1301 58 64
    Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit:   2387140
  1.3. Încadrarea in limita prevederilor bugetare aprobate, a angajamentelor legale si/sau bugetare in anul 2006 RON
2006
RON
2007
    Credite bugetare 8412818 2387140
    Initiale 7743643 2387140
    Definitive 8412818 2387140
    Angajamente 8412818 2387140
    Bugetare 8412818 2387140
    Legale 8412818 2387140
    Plati efectuate 8352082 2143933
  1.4. Datoriile unitatii sanitare fata de furnizorii de bunuri si servicii inregistrate la 31.12.2006, respectiv 30.03.2007   RON
    Datorii la 31.12.2006   174.589
    Platite in trim I 2007   174.589
    Datorii rămase la 30.03.2007, din care:   0
    Medicamente   0
    Meteriale sanitare   0
    Alti furnizori de bunuri si servicii   0